Ketika di Dunia:

 1. Hidup tidak barokah (susah)
 2. Wajahnya tidak mempunyai pandangan sholeh
 3. Seluruh amalnya tidak mendapatkan pahala
 4. Do’a tidak dibawa ke langit (tidak diterima)
 5. idak mendapa bagian do’a orang shaleh

Ketika akan mati:

 1. Mati dalam keadaan hina
 2. Mati dalam keadaan lapar (walaupun diberi makan)
 3. Mati dalam keadaan haus

Ketika di kuburan:

 1. Di dalam kubur dicepit tulangnya
 2. Kuburnya menyala api
 3. Digigit oleh ular besar

Ketika di akhirat (dibangkitkan dari kubur):

 1. Mendapat hisab yang sangat berat di mauqif (tempat menghimpun manusia pada hari kiamat untuk menunggu hisab)
 2. Mendapat kemurkaan Allah
 3. Masuk neraka jahannam

By: Arif

Advertisements